Udział w grupie jest okazją do aktywnego uczenia się i rozwoju, umożliwia realizację indywidualnych celów przy wsparciu innych członków grupy, pozwala na zidentyfikowanie ważnych dla  uczestników potrzeb i wartości, uzyskanie wspierających informacji zwrotnych, rozwijanie proaktywnej postawy i tworzenie kreatywnych rozwiązań. 

Metoda ta łączy klasyczny coaching indywidualny ze wsparciem grupowym, wykorzystując podejście „Needs Based Coaching”, oparte na założeniu, ze głęboka motywacja do działania wynika z podążania za swoimi potrzebami.

 

DLA KOGO:

Do uczestnictwa w Rozwojowej Grupie Coachingowej zapraszamy osoby będące pracownikami, członkami lub wolontariuszami małopolskich organizacji pozarządowych, które chcą poznać i rozwijać swój potencjał i przyjrzeć się czynnikom, które powstrzymują je  od wprowadzania zmian i satysfakcjonującego realizowania ról życiowych. Warsztat realizowany jest w ramach projektu "Przestrzeń Rozwoju Małopolskich Organizacji Pozarządowych". 

CZAS TRWANIA: 24 godz. warsztatowe 

TERMINY SPOTKAŃ: 08.09, 22.09, 6.10, 20.10, 3.11, 24.11 (czwartki) w godz. 17:30 - 20:30  

MIEJSCE: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków 

LICZBA UCZESTNIKÓW: maks. 8 osób 

KOSZT: 60 zł 

Warsztat współfinansowany jest ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

Organizator:

Fundacja Przestrzeń Rozwoju

Termin:

Wrzesień 08, 2016 17:30

Miejsce:

Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Staticmap?center=fundacja+przestrze%c5%84+rozwoju%2c+ul.+pauli%c5%84ska+3%2f5%2c+krak%c3%b3w&size=300x300&zoom=13&size=600x300&maptype=roadmap&markers=|fundacja+przestrze%c5%84+rozwoju%2c+ul