Warsztat jest skierowany do osób pracujących z grupami, kierujących zespołami lub będących członkami zespołów, dla których ważna jest praca w atmosferze współpracy, dialog w sytuacji silnych napięć, emocji i przekształcanie konfliktów na współdziałanie.


Poznając konkretne narzędzia Nonviolent Communication (Porozumienia bez przemocy) dowiemy jak wyrażać swoje potrzeby i uczucia, a także jak rozumieć i odczytywać potrzeby innych, bez względu na formę w jakiej zostały wyrażone. Będziemy ćwiczyć sposób komunikowania się z drugim człowiekiem oparty na głębokiej empatii i szacunku. Warsztat będzie okazją, aby zobaczyć jakie zachowania komunikacyjne stosujemy i rozpoznać w jaki sposób język, którego używamy wpływa na nasze relacje w grupie/ zespole.

Dzięki wiedzy i doświadczeniu zdobytemu w trakcie warsztatu będziesz wiedział/ wiedziała jak:
  • udzielać i przyjmować informację zwrotną
  • radzić sobie z trudnymi emocjami, rozwijać empatię dla siebie
  • doskonalić umiejętność empatycznego słuchania i reagowania na komunikaty uczestników grupy/ zespołu
  • przekształcać osądy na temat siebie oraz wymagania wobec siebie na potrzeby i strategie
  • przyjmować krytykę i radzić sobie z nią
  • transformować osądy na temat innych
  • formułować prośby, w taki sposób, aby były możliwe do spełnienia
  • przyjmować i wyrażać "nie" z empatią

Dla kogo? 
Warsztat adresowany jest do pracowników, wolontariuszy i innych osób aktywnie działających w małopolskich organizacjach III sektora.

Kiedy?
08 grudzień w godz. 09.00 - 16.00 w Krakowie (ul. Paulińska 3/5)
Warsztat współfinansowany jest ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Organizator:

Fundacja Przestrzeń Rozwoju

Termin:

Grudzień 08, 2016 09:00

Miejsce:

Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Staticmap?center=fundacja+przestrze%c5%84+rozwoju%2c+ul.+pauli%c5%84ska+3%2f5%2c+krak%c3%b3w&size=300x300&zoom=13&size=600x300&maptype=roadmap&markers=|fundacja+przestrze%c5%84+rozwoju%2c+ul