Studium przeznaczone jest dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i rozwinąć swoje umiejętności  w zakresie pracy z grupą. Szczególnie zapraszamy te osoby, które pracują już z grupami: trenerów, coachów, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, nauczycieli, doradców zawodowych, mediatorów, moderatorów, osoby kierujące organizacjami,  zespołami roboczymi lub projektowymi. 

Uczestnictwo w Studium stwarza możliwość nabycia i rozwoju kluczowych kompetencji pracy z grupą. W trakcie warsztatów w Studium bazujemy na:

 • nauce przez doświadczenie,
 • świadomości siebie i autentyczności w pracy z grupą i zespołem,
 • zaufaniu do własnych umiejętności,
 • odpowiedzialnej komunikacji,
 • skuteczności w relacjach.

Program Studium został zaprojektowany tak, by oferując bogatą tematykę merytoryczną, zapewnić jak największą efektywność procesu nauczania, utrwalać efekty oraz dawać niezbędne wsparcie uczestnikom. Umożliwia rozwój umiejętności interpersonalnych w zakresie komunikacji z grupą i zespołem, asertywności, współpracy w zespole; poznanie i doskonalenie umiejętności korzystania z różnorodnych metod i technik pracy z grupą i dostosowywanie ich do potrzeb grupy. Uczy zrozumienia specyfiki procesu grupowego i pracy z uczestnikami grup w oparciu o doświadczenie. Promuje empatyczny sposób komunikacji z uczestnikami grupy oparty na Nonviolent Communication Marshalla Rosenberga.

Struktura Studium jest skonstruowana w sposób wspierający różne style uczenia się: doświadczenie, teorię, prezentację umiejętności, ćwiczenia w małych grupach, obserwacje i feedback, lektury, superwizje i studium przypadków.

STRUKTURA STUDIUM

Studium obejmuje 5 spotkań grupowych:   

Warsztat 1:
Trening umiejętności interpersonalnych, budowania relacji i świadomości siebie w roli osoby prowadzącej grupę i zespół (40h).
Prowadzi Izabela Szczepaniak - Wiecha.
Termin 28.09 - 1.10. 2017r. (czwartek – sobota 9.00 – 17.30 z godzinną przerwą obiadową; niedziela 9.00 – 15.30).

Warsztat 2:
Podstawy pracy z grupą I – zasady, techniki, umiejętności (18h)
Prowadzi Magdalena Czernecka.
Termin 21 - 22.10. 2017r. (sobota 9.00 – 17.30 z godzinną przerwą obiadową; niedziela 9.00 – 15.30).

Warsztat 3:
Odpowiedzialna komunikacja (oparta na Nonviolent Communication) w pracy z grupą i zespołem (18h)
Prowadzi Izabela Szczepaniak - Wiecha.
Termin 4 - 5.11. 2017r. (sobota 9.00 – 17.30 z godzinną przerwą obiadową; niedziela 9.00 – 15.30).

Warsztat 4:
Podstawy pracy z grupą II (18h). Innowacyjne metody pracy z grupą
Prowadzi Izabela Szczepaniak - Wiecha.
Termin 25 – 26.11.2017r. (sobota 9.00 – 17.30 z godzinną przerwą obiadową; niedziela 9.00 – 15.30)

Warsztat 5:
Proces grupowy. Sytuacje trudne w pracy z grupą. Zakończenie Studium (18h), Prowadzi Magdalena Czernecka.
Termin 9 –10.12.2017r. (sobota 9.00 – 17.30 z godzinną przerwą obiadową; niedziela 9.00 – 15.30)

Opieka merytoryczna: Izabela Szczepaniak - Wiecha


Czas trwania: 5 spotkań, 112 godzin
Terminy: 28.09-01.10, 21-22.10, 4-5.11, 25-26.11, 9-10.12.2017
Miejsce:
ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób 


Odpłatność za udział:

 • Przy skorzystaniu z maksymalnego dofinansowania odpłatność wynosi 2200 PLN (dofinansowanie 60% kosztów). 
 • Pełny koszt programu to 5500 PLN. 
 • Istnieje możliwość płatności w ratach.

Uwaga: Osoby, dla których proponowana cena stanowi przeszkodę w uczestnictwie w Studium prosimy o kontakt z Fundacją.


Warunki realizacji Studium

1. Rezerwacja miejsca:

Warunkiem rezerwacji miejsca jest:
 • wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego,
 • wniesienie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 300 PLN (opłata rezerwacyjna jest wliczana w całkowitą opłatę za szkolenie),
 • podpisanie Umowy uczestnictwa w Studium.
2. Warunki realizacji Studium:
 • Studium zostanie zorganizowane pod warunkiem zgromadzenia minimalnej liczby uczestników (osiem osób).
 • W przypadku odwołania szkolenia Fundacja dokonuje zwrotu wniesionych opłat, lecz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty związane z rezerwacją biletów, noclegów itp.
 • W przypadku rezygnacji ze Studium w terminie najpóźniej do 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć Fundacja dokonuje zwrotu wniesionych wpłat. W przypadku rezygnacji po tym terminie opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi, a Uczestnik zobowiązany jest do poniesienia opłat uczestnictwa w zajęciach.
 
Jeżeli jesteś zainteresowana/y uczestnictwem w Studium wypełnij formularz zgłoszeniowy i umów się na rozmowę!

Więcej informacji:

Kontakt: Izabela Szczepaniak – Wiecha, tel.: 693802102; mail: [email protected]

Organizator:

Fundacja Przestrzeń Rozwoju

Termin:

Wrzesień 28, 2017 09:00

Miejsce:

Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków