Warsztat jest skierowany do osób pracujących z grupami w roli kierowników, trenerów, lub członków zespołów, dla których ważne jest efektywne przekazywanie wiedzy i trenowanie nowych umiejętności, szczególnie w warunkach presji czasu oraz oczekiwaniu szybkich rezultatów.

Głównym celem szkolenia jest rozwój wachlarza kompetencji pracy z grupą lub z uczestnikiem grupy w skład którego wchodzi praktyczne wykorzystanie cyklu Kolba w nauczaniu dorosłych, dostosowanie stylu uczenia do typu uczestnika grupy, doskonalenie metod aktywizujących grupę, podnoszenie motywacji do trenowania nowych nawyków.  Udział w warsztacie zwiększy wiedzę i praktyczne umiejętności urozmaicania metod uczenia innych, po to by być skutecznym i jednocześnie rozpoznawalnym jako lider / trener w swoim stylu.

 

W trakcie szkoleń będziemy pracować nad tym:
  • w jaki sposób aktywizować uczestnika grupy do efektywnego uczenia się nowych umiejętności,

  •  jak rozpoznawać preferowany styl uczenia uczestnika grupy i dopasować do niego odpowiednią metodę pracy

  • w jaki sposób radzić sobie z frustracją, oporem i niechęcia przed przyznawaniem się do błędu podczas trenowania nowych nawyków

  • jakich metod interwencji i pracy z grupą unikać, czego nie robić, aby nie pogłębiać oporu i niechęci do uczenia się

  • w jaki sposób formułować informację zwrotną, aby służyła wzrostowi wiedzy i umiejętności i woli do dalszego doskonalenia nawyków

  • W jaki sposób oddziaływać na motywację uczących się - cztery rodzaje reakcji trenera / lidera i ich wpływ na osiąganie rezultatów


Czas trwania: 16 godzin warsztatowych

Termin: 6 i 7.10 (sb w godz. 10.00 - 17.30 i nd w godz. 9.00 - 16.30)

Miejsce: ul. Paulińska 3/5, Kraków

Liczba uczestników: maks. 12 osób

 

Warsztat organizowany jest w ramach cyklu warsztatów poszerzających wiedzę i rozwijających umiejętności  w zakresie pracy z grupą i zespołem. Projekt dedykowany jest dla osób pracujących z grupami, między innymi trenerów, pedagogów, nauczycieli, doradców zawodowych, a także dla liderów prowadzących zespoły/ grupy, których celem jest poszerzanie wiedzy, doskonalenie technik nabywania kompetencji oraz efektywnej komunikacji opartej na empatii.

W ramach cyklu odbędą się następujące warsztaty:

1. Wachlarz kompetencji trenera / lidera w pracy z grupą

Termin: 6 i 7.10.2018 r.

2. Komunikacja empatyczna w pracy z grupą i zespołem

Termin: 17 i 18.10.2018 r.

3. Empatia w pracy osoby prowadzącej grupę lub zespół. Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach w grupie?

Termin: 10 i 11.11.2018 r.

4. Grupa w kryzysie - doskonalenie umiejętności pracy z różnymi grupami. Cykl życia grupy.

Termin: 22 i 23.11.2018 r.

5. Facylitacja pracy zespołu – warsztat wprowadzający

Termin: 4 i 5.12.2018 r.

6. Antykruchość osoby prowadzącej grupy - trenowanie odporności psychicznej i profilaktyka antystresowa

Termin: 15 i 16.12.2018 r.

 

Odpłatność za udział:

990 zł - za udział w całym cyklu (6 warsztatów - 96 godzin)

225 zł - za udział w jednym warsztacie

190 zł - za udział w jednym warsztacie jeśli uczestniczy się w min. 3 warsztatach

 

Udział w warsztatach jest dofinansowany.

 

Osoby, dla których proponowana odpłatność jest za wysoka i stanowi przeszkodę w uczestnictwie w warsztatach prosimy o kontakt.

Organizator:

Fundacja Przestrzeń Rozwoju

Termin:

Październik 06, 2018 10:00

Miejsce:

Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków