Empatia daje nam możliwość usłyszenia tego co ważne dla naszego rozmówcy, pozwala na głębsze zrozumienie drugiej osoby i budowanie relacji opartych na zaufaniu i akceptacji. Empatia jest też drogowskazem do kontaktu ze sobą samym poprzez zwrócenie uwagi na własne uczucia i potrzeby. W pracy z grupą i zespołem umiejętność empatycznego słuchania staje się bardzo pomocna zwłaszcza w pracy z sytuacjami trudnymi (np. emocjami, przejawami oporu pracy, tzw. „trudnymi uczestnikami”, sytuacjami konfliktowymi).

W trakcie warsztatu będziemy rozwijać tą kluczową kompetencję interpersonalną bazując na podejściu Porozumienia bez Przemocy (Nonviolent Communication) Marshalla B. Rosenberga, zgodnie z którym empatia to pełne uwagi i szacunku rozumienie cudzych doświadczeń. W pracy z grupą empatia to między innymi odsunięcie na bok ocen i porównań, wyjście poza konfrontacyjne postawy członków grupy czy zespołu, a wsłuchanie się w ich spostrzeżenia, uczucia, potrzeby i prośby. To przyjęcie postawy aktywnego rozumiejącego słuchacza przed oferowaniem rady, pocieszeniem, uspokojeniem czy dostarczeniem rozwiązań.

 

W trakcie warsztatu będziemy pracować nad tym, aby uczestnicy/ uczestniczki:

  • w jaki sposób radzić sobie z trudnymi emocjami, rozwijać empatię dla siebie,
  • jak doskonalić umiejętność empatycznego słuchania i reagowania na komunikaty uczestników grupy/ zespołu,
  • jak przekształcać osądy na temat siebie oraz wymagania wobec siebie na potrzeby i strategie,
  • jak przyjmować trudne komunikaty (krytykę, złośliwość, oskarżenia) i jak na nie odpowiadać,
  • jak transformować osądy na temat innych,
  • w jaki sposób reagować na odmowę i jak asertywnie odmawiać,
  • jak wzmacniać poczucie swojej wartości i świadomości swoich zasobów i mocnych stron.

 

Czas trwania: 16 godzin warsztatowych

Termin: 10 i 11.11 (sb w godz. 10.00 - 17.30, nd w godz. 9.00 – 16.30)

Miejsce: ul. Paulińska 3/5, Kraków

Liczba uczestników: maks. 12 osób

 

Warsztat organizowany jest w ramach cyklu warsztatów poszerzających wiedzę i rozwijających umiejętności  w zakresie pracy z grupą i zespołem. Projekt dedykowany jest dla osób pracujących z grupami, między innymi trenerów, pedagogów, nauczycieli, doradców zawodowych, a także dla liderów prowadzących zespoły/ grupy, których celem jest poszerzanie wiedzy, doskonalenie technik nabywania kompetencji oraz efektywnej komunikacji opartej na empatii.

W ramach cyklu odbędą się następujące warsztaty:

1. Wachlarz kompetencji trenera / lidera w pracy z grupą

Termin: 6 i 7.10.2018 r.

2. Komunikacja empatyczna w pracy z grupą i zespołem

Termin: 17 i 18.10.2018 r.

3. Empatia w pracy osoby prowadzącej grupę lub zespół. Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach w grupie?

Termin: 10 i 11.11.2018 r.

4. Grupa w kryzysie - doskonalenie umiejętności pracy z różnymi grupami. Cykl życia grupy.

Termin: 22 i 23.11.2018 r.

5. Facylitacja pracy zespołu – warsztat wprowadzający

Termin: 4 i 5.12.2018 r.

6. Antykruchość osoby prowadzącej grupy - trenowanie odporności psychicznej i profilaktyka antystresowa

Termin: 15 i 16.12.2018 r.

 

Odpłatność za udział:

990 zł - za udział w całym cyklu (6 warsztatów - 96 godzin)

225 zł - za udział w jednym warsztacie

190 zł - za udział w jednym warsztacie jeśli uczestniczy się w min. 3 warsztatach

 

Udział w warsztatach jest dofinansowany.

 

Osoby, dla których proponowana odpłatność jest za wysoka i stanowi przeszkodę w uczestnictwie w warsztatach prosimy o kontakt.

Organizator:

Fundacja Przestrzeń Rozwoju

Termin:

Listopad 10, 2018 10:00

Miejsce:

Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków