Warsztat jest skierowany do osób pracujących z grupami, kierujących zespołami lub będących członkami zespołów, dla których ważne jest poznanie specyfiki pracy z grupą, rozumienie procesu grupowego i reagowanie na trudne sytuacje. Każda grupa ma szansę stać się efektywnym zespołem jeśli trener / lider zdobędzie niezbędna wiedzę i praktyczne umiejętności przeprowadzenia jej przez pełen cykl życia grupy i konstruktywnego przepracowania kryzysu. Dzięki tym warsztatom uczestnicy nabędą umiejętność pracy z różnymi grupami. Dodatkowo każdy uczestnik opracuje własny plan rozwoju kompetencji trenerskich / liderskich, który pomoże wdrożyć zdobytą wiedzę i kompetencje w prowadzeniu grupy

 

W trakcie szkoleń będziemy pracować nad tym:

  • w jaki sposób dostrzegać, rozumieć i wykorzystywać proces grupowy,
  • w jaki sposób rozpoznawać gry członków grupy i jak na nie reagować,
  • Jakie są metody interwencji do rozwiązywania kryzysów w pracy z grupą – konflikt jako szansa dla grupy do wzrostu i pogłębienia relacji interpersonalnych
  • Jak sobie radzić z zakłóceniami w grupie w sposób łagodny, stanowczy i bez lęku (czyli asertywność lidera / trenera praktyce)
  • Jakie są zasoby uczestników w  pracy z grupami i jakie są kolejne kroki do doskonalenie umiejętności reagowania na kryzys w grupie

 

Czas trwania: 16 godzin warsztatowych

Termin: 22 i 23.11 (czwartek i piątek w godz. 9.00 – 16.30)

Miejsce: ul. Paulińska 3/5, Kraków

Liczba uczestników: maks. 12 osób

 

Warsztat organizowany jest w ramach cyklu warsztatów poszerzających wiedzę i rozwijających umiejętności  w zakresie pracy z grupą i zespołem. Projekt dedykowany jest dla osób pracujących z grupami, między innymi trenerów, pedagogów, nauczycieli, doradców zawodowych, a także dla liderów prowadzących zespoły/ grupy, których celem jest poszerzanie wiedzy, doskonalenie technik nabywania kompetencji oraz efektywnej komunikacji opartej na empatii.

W ramach cyklu odbędą się następujące warsztaty:

1. Wachlarz kompetencji trenera / lidera w pracy z grupą

Termin: 6 i 7.10.2018 r.

2. Komunikacja empatyczna w pracy z grupą i zespołem

Termin: 17 i 18.10.2018 r.

3. Empatia w pracy osoby prowadzącej grupę lub zespół. Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach w grupie?

Termin: 10 i 11.11.2018 r.

4. Grupa w kryzysie - doskonalenie umiejętności pracy z różnymi grupami. Cykl życia grupy.

Termin: 22 i 23.11.2018 r.

5. Facylitacja pracy zespołu – warsztat wprowadzający

Termin: 4 i 5.12.2018 r.

6. Antykruchość osoby prowadzącej grupy - trenowanie odporności psychicznej i profilaktyka antystresowa

Termin: 15 i 16.12.2018 r.

 

Odpłatność za udział:

990 zł - za udział w całym cyklu (6 warsztatów - 96 godzin)

225 zł - za udział w jednym warsztacie

190 zł - za udział w jednym warsztacie jeśli uczestniczy się w min. 3 warsztatach

 

Udział w warsztatach jest dofinansowany.

 

Osoby, dla których proponowana odpłatność jest za wysoka i stanowi przeszkodę w uczestnictwie w warsztatach prosimy o kontakt.


Organizator:

Fundacja Przestrzeń Rozwoju

Termin:

Listopad 22, 2018 09:00

Miejsce:

Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków