Warsztat jest zaproszeniem do poznania i rozwoju umiejętności facylitacyjnych w pracy z małymi grupami. W trakcie warsztatu będzie możliwość poznania podstawowych informacji dotyczących facylitacji oraz przećwiczenia wybranych narzędzi umożliwiających skuteczne prowadzenie spotkań, angażowanie członków grup i zespołów w proces pracy, identyfikowanie i poszukiwanie rozwiązań problemów pojawiających się w grupach, wspieranie grupy w określaniu potrzeb, celów i planowaniu działań.

 

W trakcie warsztatu będziemy pracować nad tym, aby uczestnicy/ uczestniczki:

  • wiedzieli czym jest facylitacja i znali obszary jej zastosowania w pracy z małymi grupami,
  • znali modele facylitacji i sposoby pracy facylitatora,
  • wiedzieli jak skonstruować program spotkania prowadzonego facylitacyjnie,
  • potrafili wykorzystywać narzędzia (metody i techniki) wspierające facylitacyjną pracę z grupą,
  • potrafili budować zaangażowanie uczestników grupy/ zespołu.

 

Czas trwania: 16 godzin warsztatowych

Termin: 4 i 5.12 (wtorek i środa w godz. 9.00 – 16.30)

Miejsce: ul. Paulińska 3/5, Kraków

Liczba uczestników: maks. 12 osób

 

Warsztat organizowany jest w ramach cyklu warsztatów poszerzających wiedzę i rozwijających umiejętności  w zakresie pracy z grupą i zespołem. Projekt dedykowany jest dla osób pracujących z grupami, między innymi trenerów, pedagogów, nauczycieli, doradców zawodowych, a także dla liderów prowadzących zespoły/ grupy, których celem jest poszerzanie wiedzy, doskonalenie technik nabywania kompetencji oraz efektywnej komunikacji opartej na empatii.

W ramach cyklu odbędą się następujące warsztaty:

1. Wachlarz kompetencji trenera / lidera w pracy z grupą

Termin: 6 i 7.10.2018 r.

2. Komunikacja empatyczna w pracy z grupą i zespołem

Termin: 17 i 18.10.2018 r.

3. Empatia w pracy osoby prowadzącej grupę lub zespół. Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach w grupie?

Termin: 10 i 11.11.2018 r.

4. Grupa w kryzysie - doskonalenie umiejętności pracy z różnymi grupami. Cykl życia grupy.

Termin: 22 i 23.11.2018 r.

5. Facylitacja pracy zespołu – warsztat wprowadzający

Termin: 4 i 5.12.2018 r.

6. Antykruchość osoby prowadzącej grupy - trenowanie odporności psychicznej i profilaktyka antystresowa

Termin: 15 i 16.12.2018 r.

 

Odpłatność za udział:

990 zł - za udział w całym cyklu (6 warsztatów - 96 godzin)

225 zł - za udział w jednym warsztacie

190 zł - za udział w jednym warsztacie jeśli uczestniczy się w min. 3 warsztatach

 

Udział w warsztatach jest dofinansowany.

 

Osoby, dla których proponowana odpłatność jest za wysoka i stanowi przeszkodę w uczestnictwie w warsztatach prosimy o kontakt.

Organizator:

Fundacja Przestrzeń Rozwoju

Termin:

Grudzień 04, 2018 09:00

Miejsce:

Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków