Zapraszamy na serię warsztatów poszerzających wiedzę i rozwijających umiejętności w zakresie pracy z grupą i zespołem. Projekt dedykowany jest dla osób pracujących z grupami, między innymi trenerów, pedagogów, nauczycieli, doradców zawodowych, a także dla liderów prowadzących zespoły/ grupy, których celem jest poszerzanie wiedzy, doskonalenie technik nabywania kompetencji oraz efektywnej komunikacji opartej na empatii.

Proponowane warsztaty można zrealizować w pełnym cyklu lub pojedynczo.

 

Cykl obejmuje 6 spotkań grupowych:  

 

Warsztat 1:

Wachlarz kompetencji trenera / lidera w pracy z grupą

Liczba godzin: 16

Prowadzi: Lena Czernecka

Termin: 6 i 7.10.2018 r. (sobota w godz. 10.00 – 17.30 i niedziela w godz. 9.00 – 16.30)

 

Warsztat 2:

Komunikacja empatyczna w pracy z grupą i zespołem

Liczba godzin: 16

Prowadzi: Izabela Szczepaniak - Wiecha

Termin: 17 i 18.10.2018 r. (środa i czwartek w godz. 9.00 – 16.30)

 

Warsztat 3:

Empatia w pracy osoby prowadzącej grupę lub zespół. Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach w grupie?

Liczba godzin: 16

Prowadzi: Izabela Szczepaniak - Wiecha

Termin: 10 i 11.11.2018 r. (sobota w godz. 10.00 – 17.30 i niedziela w godz. 9.00 – 16.30)

 

Warsztat 4:

Grupa w kryzysie - doskonalenie umiejętności pracy z różnymi grupami. Cykl życia grupy.

Liczba godzin: 16

Prowadzi: Lena Czernecka

Termin: 22 i 23.11.2018 r. (czwartek i piątek w godz. 9.00 – 16.30)

 

Warsztat 5:

Facylitacja pracy zespołu – warsztat wprowadzający

Liczba godzin: 16

Prowadzi: Izabela Szczepaniak - Wiecha

Termin: 4 i 5.12.2018 r. (wtorek i środa w godz. 9.00 – 16.30)

 

Warsztat 6:

Antykruchość osoby prowadzącej grupy - trenowanie odporności psychicznej i profilaktyka antystresowa.

Liczba godzin: 16

Prowadzi: Lena Czernecka

Termin: 15 i 16.12.2018 r. (sobota w godz. 10.00 – 17.30 i niedziela w godz. 9.00 – 16.30)

 

Czas trwania: 6 spotkań, 96 godzin

Terminy: 6-7.10, 17-18.10, 10-11.11, 22-23.11, 4-5.12, 15-16.12.2018

Miejsce: ul. Paulińska 3/5, Kraków

Liczba uczestników: maks. 12 osób

 

Odpłatność za udział:

990 zł - za udział w całym cyklu (96 godzin)

225 zł - za udział w jednym warsztacie (16 godzin)

190 zł - za udział w jednym warsztacie jeśli uczestniczy się w min. 3 warsztatach

 

Udział w warsztatach jest dofinansowany.  

Osoby, dla których proponowana odpłatność jest za wysoka i stanowi przeszkodę w uczestnictwie w warsztatach prosimy o kontakt.

 

Zapisy:

Jeśli chcesz wziąć udział w całym cyklu to zapisz się korzystając z formularza poniżej. 

Jeśli chcesz wziąć udział w jednym lub kilku warsztatach to dokonaj zapisu na każdy warsztat osobno.

Zapisz się - Wachlarz kompetencji trenera / lidera w pracy z grupą

Zapisz się - Komunikacja empatyczna w pracy z grupą i zespołem

Zapisz się - Empatia w pracy osoby prowadzącej grupę lub zespół. Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach w grupie?

Zapisz się - Grupa w kryzysie - doskonalenie umiejętności pracy z różnymi grupami. Cykl życia grupy.

Zapisz się - Facylitacja pracy zespołu – warsztat wprowadzający

Zapisz się - Antykruchość osoby prowadzącej grupy - trenowanie odporności psychicznej i profilaktyka antystresowa.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator:

Fundacja Przestrzeń Rozwoju

Termin:

Październik 06, 2018 10:00

Miejsce:

Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Staticmap?center=fundacja+przestrze%c5%84+rozwoju%2c+ul.+pauli%c5%84ska+3%2f5%2c+krak%c3%b3w&size=300x300&zoom=13&size=600x300&maptype=roadmap&markers=|fundacja+przestrze%c5%84+rozwoju%2c+ul