“Podstawy coachingu w zarządzaniu” to kurs coachingu, na którym rozwiniesz umiejętności korzystania z narzędzi coachingowych w życiu zawodowym i prywatnym.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze zarządzania. Celem kursu jest rozwój swojej samoświadomości, kompetencji interpersonalnych, sztuki budowania profesjonalnych i satysfakcjonujących relacji zawodowych, efektywności, zarządzania sobą w czasie. Szczególnie gorąco zapraszamy osoby kierujące zespołami, projektami, firmami, którzy chcą rozbudować swój warsztat o niedyrektywne metody coachingowe, włączając je do do swoich kompetencji związanych z zarządzaniem.

Czego nauczysz się w ramach kursu:

  • Podstaw podejścia coachingowego, czyli założeń tej metody, takich jak niedyrektywność, partnerstwo, wspólne ustalanie celów, praca nad tym co ma wydarzyć się w przyszłości, projektowanie działań, rozwijanie świadomości zasobów.
  • Narzędzi, które umożliwią Ci skuteczniejsze zarządzanie: ustalanie celów, sposoby określania efektów, sposoby ich mierzenia, udzielanie rozwojowej informacji zwrotnej, pracy z przekonaniami i wartościami, pracy w obszarze impasu i oporu.
  • Wybranych metod coachingowych adekwatnych do zarządzania: praca na zasobach i doświadczeniach, budowanie zaangażowania i projektowanie inspirującego środowiska pracy, sposoby prowadzenia konstruktywnych rozmów menedżerskich i spotkań zespołowych metodami coachingowymi.
Ponadto, weźmiesz udział w sesjach superwizji i mentoringu, dzięki którym rozwiniesz umiejętności praktycznego korzystania ze zdobytej wiedzy.


STRUKTURA KURSU
Kurs obejmuje 5 zjazdów weekendowych mających charakter spotkań grupowych:

Warsztat 1:
Liczba godzin: 28
Termin: 29.11 - 01.12 2019, (piątek, sobota 9:00 do 17:30 z godzinną przerwą obiadową, niedziela 9:00 - 15:30)
Prowadzący: Marta Kijanko i Patryk Lange (29.11.2019) oraz Marta Kijanko (30.11 - 01.12.2019)
W ramach tego warsztatu rozwiniesz komunikację, uważną obecność oraz inne umiejętności interpersonalne niezbędne do prowadzenia coachingu. Poznasz i doświadczysz kompetencji coachingowych zdefiniowanych przez Izbę Coachingu oraz International Coach Federation. Zdobędziesz niezbędną wiedzę psychologiczną, która stanowi kluczowe podstawy tej metody. Dokonasz autodiagnozy narzędziami psychometrii i stworzysz osobisty profil własnych kompetencji.

Warsztat 2:
Liczba godzin: 18
Termin: 25 - 26.01.2020 r. (sobota 9.00 – 17.30 z godzinną przerwą obiadową; niedziela 9.00 – 15.30)
Prowadzi: Patryk Lange
Poznasz zasady stosowania coachingu, sposoby budowania relacji i pracy z użyciem metod coachingowych. Dowiesz się co to są cele coachingowe i nauczysz się je formułować. Poznasz transteoretyczny model zmiany i dowiesz się jak wspierać innych w różnych fazach dążenia do celu.

Warsztat 3:
Liczba godzin: 18
Termin: 15 - 16.02.2020 r. (sobota 9.00 – 17.30 z godzinną przerwą obiadową; niedziela 9.00 – 15.30)
Prowadzący: Marta Kijanko
Poznasz narzędzia coachingowe i techniki pozwalające Ci zwiększyć swoją skuteczność jako osoba zarządzająca. Rozwiniesz umiejętności pracy z takimi zjawiskami jak wartości, przekonania, motywacja i zaangażowanie vs. opór i impas.

Warsztat 4:
Liczba godzin: 18
Termin: 21 –22.03.2020 r. (sobota 9.00 – 17.30 z godzinną przerwą obiadową; niedziela 9.00 – 15.30)
Prowadzi: Patryk Lange
Poznasz coachingowe metody pracy z zespołami. Dowiesz się jakie są etapy tworzenia się zespołów, co to jest konstruktywny zespół oraz jakie są dysfunkcje zespołów.

Warsztat 5:
Liczba godzin: 18
Termin: 25 – 26.04.2020 r. (sobota 9.00 – 17.30 z godzinną przerwą obiadową; niedziela 9.00 – 15.30)
Prowadzący: Marta Kijanko i Patryk Lange
Na tym zjeździe udoskonalisz i ugruntujesz zdobyte dotychczas umiejętności dzięki superwizji i mentoringowi, które odbędą się w trakcie ostatniego wspólnego weekendu. Dodatkową wartością tego zjazdu jest pogłębiona informacja zwrotna i możliwość zaprojektowania indywidualnej ścieżki rozwoju w obszarze coachingu.


Czas trwania: 5 spotkań, 100 godzin
Terminy: 29.11-01.12.2019, 25-26.01, 15-16.02, 21-22.03, 25-25.04.2020
Miejsce: ul. Paulińska 3 lok.5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób

Odpłatność za udział: 2300 zł
Istnieje możliwość płatności w ratach.
Osoby, dla których proponowana cena stanowi przeszkodę w uczestnictwie w Kursie prosimy o kontakt.


Warunki realizacji Kursu

1. Rezerwacja miejsca:
Warunkiem rezerwacji miejsca jest:

  • wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 15 listopada 2019 r.,
  • wniesienie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 300 PLN (opłata rezerwacyjna jest wliczana w całkowitą opłatę za kurs),
  • podpisanie Umowy uczestnictwa w Kursie.
2. Warunki realizacji Kursu:
  • Kurs zostanie zorganizowane pod warunkiem zgromadzenia minimalnej liczby uczestników (osiem osób).
  • W przypadku odwołania kursu Fundacja dokonuje zwrotu wniesionych opłat, lecz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty związane z rezerwacją biletów, noclegów itp.
  • W przypadku rezygnacji z Kursu w terminie najpóźniej do 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć Fundacja dokonuje zwrotu wniesionych wpłat. W przypadku rezygnacji po tym terminie opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi, a Uczestnik zobowiązany jest do poniesienia opłat uczestnictwa w zajęciach.
Jeżeli jesteś zainteresowana/y uczestnictwem w Studium wypełnij formularz zgłoszeniowy i dokonaj wpłaty! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji:
[email protected]

Organizator:

Fundacja Przestrzeń Rozwoju

Termin:

Listopad 29, 2019 09:00

Miejsce:

Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków