Czy wiesz co jest dla Ciebie ważne? Często skupiamy się na nieistotnych lub niewłaściwych sprawach, nie dostrzegamy, tego co powinno być dla nas ważne, grać pierwszoplanową rolę. Czasem tak bardzo ukrywamy nasze myśli i uczucia, że maska staje się twarzą, a my przestajemy być sobą, przestajemy być autentyczni.
Sądzisz, że nie możesz być sobą już teraz? Uważasz, że aby żyć w zgodzie ze sobą należy mieć długofalowy cel i zaplanowane ku temu kroki? A może przeczuwasz, że pewnego dnia rzucisz to wszystko… i wyjedziesz w Bieszczady?
Czy można być szczerym z samym sobą na co dzień? I czy można zacząć już dziś?

Warsztat jest skierowany do osób, które chcą rozpocząć drogę rozwoju własnej autentyczności i zjednywać sobie ludzi empatią, szczerością i szacunkiem bez konieczności zakładania kolejnych masek. To warsztat dla liderów, pracowników, rodziców, trenerów i wszystkich innych, którzy chcą swoje relacje i wpływ na innych budować na autentyczności opartej na wartościach.

Dzięki udziałowi w warsztacie:

  • dowiesz się jak odnaleźć autentyczność w codzienności oraz jak zaplanować ją jako drogę,
  • dowiesz się jak budować świadomość – trudne wyzwanie odzyskania uważności,
  • poznasz mechanizmy obronne na drodze do autentyczności.

Program:
  • Świadomość emocjonalna, konstruowanie emocji, proaktywność – bądź architektem własnego doświadczenia, metody kategoryzacji Twoich stanów emocjonalnych;
  • Narzędzia do codziennej pracy z poczuciem własnej wartości i samooceną;
  • Jak pielęgnować pozytywne emocje i dbać o równowagę między pozytywnymi i negatywnymi emocjami;


Czas trwania: 8 godzin warsztatowych
Termin: 29 lutego 2020 r. (sobota), godz. 10:00 - 17:00
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób


Prowadzi: Przemek Dziewitek
Coach, trener, moderator, Grupa TROP. Z wykształcenia pedagog i socjolog, wiele lat poświęcił na pracę z ludźmi i dla ludzi; szkoląc, facylitując, moderując, budując zaangażowanie, wdrażając metody partycypacji. Wspiera firmy i instytucje w procesach zmiany kultury organizacyjnej w modelu współpracy opartej na empatii. Pracuje poprzez warsztaty, sesje coachingu indywidualnego i grupowego. Wspiera pracowników, menedżerów, w rozwoju: inteligencji emocjonalnej, empatycznego słuchania, zadawania mądrych pytań, komunikacji opartej na empatii, partycypacyjnych metod zarządzania.


Odpłatność: 75 zł
Warsztat współfinansowany przez State Street.


Informacje organizacyjne

Zapisy
Zapisy przyjmowane się poprzez formularz zgłoszeniowy. Prosimy o wypełnienie on-line formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie płatności (w razie wystąpienia trudności z dokonaniem płatności za pośrednictwem systemu do zapisów prosimy o kontakt z Fundacją). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rezygnacja z udziału w warsztatach
W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach dokonywany jest zwrot wpłaconej kwoty z potrąceniem:
10% - w przypadku rezygnacji dokonanej min. 5 dni przed warsztatem
50% - w przypadku rezygnacji dokonanej między 4 a 2 dniem przed warsztatem
W przypadku rezygnacji w czasie krótszym niż dwa dni przed warsztatem zwroty nie są wykonywane.

Odwołanie warsztatów przez Fundację
Warsztaty odbędą się w przypadku zebrania się wymaganej liczby osób. Najpóźniej 48 godzin przed planowanym terminem warsztatów poinformujemy czy warsztaty się odbędą. Informacja przekazywana zostanie drogą mailową na adres wskazany podczas zapisów. W przypadku odwołania warsztatów przez Fundację uczestnicy otrzymają zwrot całej wpłaconej kwoty.


Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu zapisu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji niniejszego szkolenia/warsztatu tj. do przeprowadzenia procesu rekrutacji, otrzymania powiadomień o szkoleniu/ warsztatach za pomocą poczty elektronicznej czy wiadomości sms oraz otrzymywania newslettera z bieżącą ofertą szkoleniową Fundacji . Pani/Pana dane nie zostaną nikomu przekazane ani wykorzystane do innych celów niż wyszczególnione. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Przestrzeń Rozwoju z siedzibą w Krakowie (30-364) przy ul. Św. Jacka 30/1(KRS 0000407870/ NIP 675-14-71-246,/REGON 122484153) W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: [email protected]

Organizator:

Fundacja Przestrzeń Rozwoju

Termin:

Luty 29, 2020 10:00

Miejsce:

Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków