Bez właściwej asertywności jesteśmy widzami, nie uczestnikami. Asertywność, zdrowa samoocena pozwala na zaangażowane uczestnictwo, na otwarte komunikowanie swoich emocji, potrzeb, pomysłów i idei przy zachowaniu szacunku do samego siebie i innych osób.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z szeroko pojętą asertywnością, która nie ogranicza się jedynie do powszechnie przyjętego rozumienia jako umiejętności odmowy. Daje narzędzia i rozwija zdolność asertywnych zachowań, takich jak wyrażanie niezadowolenia, krytyki, odmowy, stawiania granic i udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej. Podnosi poczucie sprawczości w relacjach z ludźmi.

Dla kogo jest warsztat?
Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich osób, które pragną wypracować i wzmocnić swoją asertywność.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy znają i potrafią zastosować w praktyce:
 • metody komunikowania się w przekonujący, a zarazem asertywny sposób (respektowanie własnego i innych poczucia szacunku),
 • metody formułowania asertywnej i konstruktywnej informacji zwrotnej,
 • metody przyjmowania krytyki (słusznej, niesłusznej, częściowo słusznej i aluzyjnej),
 • metody asertywnego odmawiania nastawionego na budowanie relacji,
 • metody asertywnego wyrażania pozytywnych, jak i negatywnych emocji,
 • metody asertywnego przyjmowania reklamacji, zastrzeżeń i obiekcji (przyjmowanie negatywnych informacji bez wchodzenia w niepotrzebne „przepychanki słowne”).

Program szkolenia:

1. Asertywność to wybór. Czym jest postawa asertywna i jakie są inne możliwe 'opcje'?

 • Pełne i świadome zrozumienie postawy asertywnej, czyli co to znaczy „ja OK i ty OK”, poszukiwanie realnych rozwiązań typu win-win,
 • Rozróżnienie postawy uległej, agresywnej i asertywnej – korzyści płynące z przyjmowania postawy asertywnej,
 • Mapa asertywności, czyli wyznaczenie indywidualnej ścieżki dalszego rozwoju osobistego (mocne strony i metody ich wzmacniania, słabe strony i metody ich niwelowania).

2. Asertywność w codziennej pracy:

 • Model asertywnej odmowy nastawionej na proaktywne szukanie alternatyw, czyli jak odmawiać bez poczucia winy i bez urażania drugiej strony,
 • Matryca przyjmowania krytyki i radzenia sobie z manipulacją (jak reagować, gdy druga strona krytykuje nas słusznie, niesłusznie, częściowo słusznie i aluzyjne),
 • Model udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej i stawiania granic (jak zwracać uwagę, tak by nie urazić drugiej osoby, aby zrozumiała nasz dyskomfort z związku z daną sytuacją),
 • Model asertywnego wyrażania swojego niezadowolenia wobec zachowania innych osób (praktyczne zastosowanie procedury stopniowania reakcji Pameli Butler).
3. Asertywne radzenie sobie w tzw. „trudnych” sytuacjach
 • Radzenie sobie w sytuacji nieporozumień i konfliktów – od walki do budowania trwałego porozumienia i współpracy,
 • Radzenie sobie z zastrzeżeniami i obiekcjami.

Metody szkoleniowe:
Ćwiczenia grupowe i indywidualne, analizy studium przypadku i symulacje realnych rozmów z codziennej pracy uczestników szkolenia, dyskusje moderowane, mapa asertywności, prezentacje i demonstracje, obserwacje uczestniczące, wykłady jako podsumowanie wniosków z ćwiczeń praktycznych.


Czas trwania: 8 godzin warsztatowych
Termin: 7 marca 2020 r., sobota w godz. 10.00-17.30
Miejsce: ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 14 osób

Odpłatność: 75 zł
Warsztat współfinansowany przez State Street.


Informacje organizacyjne

Zapisy
Zapisy przyjmowane się poprzez formularz zgłoszeniowy. Prosimy o wypełnienie on-line formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie płatności (w razie wystąpienia trudności z dokonaniem płatności za pośrednictwem systemu do zapisów prosimy o kontakt z Fundacją). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rezygnacja z udziału w warsztatach
W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach dokonywany jest zwrot wpłaconej kwoty z potrąceniem:
10% - w przypadku rezygnacji dokonanej min. 5 dni przed warsztatem
50% - w przypadku rezygnacji dokonanej między 4 a 2 dniem przed warsztatem
W przypadku rezygnacji w czasie krótszym niż dwa dni przed warsztatem zwroty nie są wykonywane.

Odwołanie warsztatów przez Fundację
Warsztaty odbędą się w przypadku zebrania się wymaganej liczby osób. Najpóźniej 48 godzin przed planowanym terminem warsztatów poinformujemy czy warsztaty się odbędą. Informacja przekazywana zostanie drogą mailową na adres wskazany podczas zapisów. W przypadku odwołania warsztatów przez Fundację uczestnicy otrzymają zwrot całej wpłaconej kwoty.


Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu zapisu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji niniejszego szkolenia/warsztatu tj. do przeprowadzenia procesu rekrutacji, otrzymania powiadomień o szkoleniu/ warsztatach za pomocą poczty elektronicznej czy wiadomości sms oraz otrzymywania newslettera z bieżącą ofertą szkoleniową Fundacji . Pani/Pana dane nie zostaną nikomu przekazane ani wykorzystane do innych celów niż wyszczególnione. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Przestrzeń Rozwoju z siedzibą w Krakowie (30-364) przy ul. Św. Jacka 30/1(KRS 0000407870/ NIP 675-14-71-246,/REGON 122484153) W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: [email protected]

Organizator:

Fundacja Przestrzeń Rozwoju

Termin:

Marzec 07, 2020 10:00

Miejsce:

Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków