Czym jest autoprezentacja? Czy w życiu trzeba grać kogoś, kim się nie jest? Jakie są moje atuty, które mogę wykorzystać w różnych sytuacjach ekspozycji społecznej? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć na warsztatach z autoprezentacji dla początkujących. Dotkniemy tematu emocji, stresu i obaw przed odsłanianiem siebie. Będziemy rozwijać umiejętność jasnego i spójnego komunikowania kim jestem, zwracając szczególną uwagę na wystąpienia publiczne.

Korzyści dla Uczestnika warsztatów:
• poszerzysz świadomość swoich mocnych i słabych stron w zakresie autoprezentacji
• sprawdzisz czy komunikaty niewerbalne, które wysyłasz, są spójne z Twoją komunikacją werbalną
• dowiesz się jak zrobić dobre pierwsze wrażenie
• rozwiniesz umiejętność budowania przemyślanej autoprezentacji

Osoba prowadząca: Magdalena Pęcak - doradca zawodowy,trener (więcej informacji o prowadzącej: http://przestrzenrozwoju.org/index.php/magdalena-pecak)

Czas trwania: 8 godzin warsztatowych

Termin: 15.07 (piątek) 17.30-20.45 i 20.07 (środa) w godz. 17.30-20.45

Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków

Liczba uczestników: maks. 12 osób

Koszt: 25 zł

Warsztat współfinansowany jest ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Dodatkowe informacje: mailowo [email protected]

W przypadku nie zgłoszenia się minimalnej ilości uczestników, organizator zastrzega sobie możliwość odwołania/przełożenia warsztatów na inny termin. Zapisując się na warsztat, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, dla potrzeb niezbędnych do organizacji warsztatu.


Organizator:

Fundacja Przestrzeń Rozwoju

Termin:

Lipiec 15, 2016 17:30

Miejsce:

Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków